بهترین مکان های پیتزا در SF

ما اینجا نخواهیم نشست و استدلال می کند که سان فرانسیسکو بهتر از یک شهر مانند نیویورک یا شیکاگو بهتر از پیتزا است (اما صادقانه: سیب و پرتقال)، اما ما استدلال می کنیم که سان فرانسیسکو می تواند یک تکه خوب از کیک درست کند. بسیاری از گزینه های بسیاری در این شهر وجود دارد. اما ده نفر برتر هستند.