راهنمای مکزیک بالا

بهترین کتابها برای برنامه ریزی سفر به مکزیک

یک آیتم ضروری در ابزار سفر برنامه ریزی سفر راهنمای خوبی است. من دوست دارم قبل از سفر تحقیقاتی زیادی در اینترنت انجام دهم، اما هیچ چیز نتوانستم کتابی را که بتوانم در هر جایی از آن مشورت کنم پیدا کنم. در اینجا یک لیست از کتابهای توصیه شده مکزیک برای کمک به شما برای انتخاب بهترین برای شما است.