بهترین فروشگاههای ژلاتو در رم

هیچ سفر به رم بدون ژلاتو کامل نیست، بستنی مشهور ایتالیایی شناخته شده در سراسر جهان است. در واقع، ما فکر می کنیم که هیچ یک روز از گشت و گذار در رم بدون داشتن ژلاتو حداقل یک بار کامل است. و در حالی که ژلاتین یا مغازه های بستنی وجود دارد، تقریبا در هر گوشه ای در رم، همه آنها ارزش یورو ندارند. به طور کلی، شما می خواهید به دنبال ژلاتو است که طبیعی رنگ است، ارائه شده در وانت های کوچک و نه پف کرده پر از هوا. اجتناب از مکان هایی با دسته های رنگارنگ (مصنوعی) رنگی از گلاوات گرد شده - این یک نشانه مطمئن از تولید انبوه است. در عوض، به یکی از این ژلاتیری ها (که به هیچ وجه مشخص نشده اند)، به خاطر صنایع دستی خود، ژلاتو خانه ساخته شده مشهور هستند و به طور گسترده ای در نظر گرفته می شود که در میان بهترین ژلاتو در رم قرار دارد.