فرانکفورت با کودکان و نوجوانان

راهنمای سفر خانوادگی برای فرانکفورت

اگر در حال سفر به فرانکفورت با بچه ها هستید، نکاتی و ایده هایی در مورد چگونگی شاد بودن خانواده شان ارائه شده است. از موزه های کودک دوستانه و آسمان خراش های جذاب، به بهترین فروشگاه های اسباب بازی در شهر، جاذبه های گردشگری فرانکفورت در تمام سنین است.