بهترین تورهای شهر بارسلونا

بهترین بارسلونا را با پیاده روی، اتوبوس، دوچرخه و بیشتر ببینید

بارسلونا یک شهر بزرگ است و خود را به طور کلی در مسیرهای پیاده روی عمومی کل شهر قرار نمی دهد. در عوض، راهنماهای تور تورهای خود را به منافع خاص می پردازند. در این صفحه تعدادی از تورهای پیاده روی در بارسلونا پیدا خواهید کرد که برای سلیقه و نیازهای خاص شما مناسب است.

بیشتر شهرهای بزرگ زمانی که وارد میشوند بیشتر از آن چیزی است که واقعا هستند. برای داشتن یک احساس برای بارسلونا به عنوان یک کل من پیشنهاد می کنم یک سفر اتوبوس را در روز اول خود بگیرم. شما به زودی ایده ای را درباره جایی که هر محله با دیگران مقایسه می شود، دریافت خواهید کرد. دنبال آن با یک تور گتیک و یا تور ویژه ای است که فانتزی شما را جذب می کند.

همچنین ببینید: