بهترین سفرهای روزانه و تورها از بارسلونا، اسپانیا

کاوش اسپانیا از پایتخت کاتالان

مقدار زیادی در بارسلونا وجود دارد، اما در نهایت شما باید حرکت کنید و بقیه اسپانیا را ببینید. این که آیا فقط یک روز یا یک هفته دارید، چیزی برای پر کردن وقت خود وجود خواهد داشت.

با توجه به موقعیت مکانی بارسلونا در شمال شرقی کشور، منطقی تر است که کاستاریکا از بارسلونا کاوش کند و این چیزی است که اکثر تورهای این شهر انجام می شود. با این حال، تورهای بیشتر و بیشتر از بارسلونا به عنوان نقطه شروع تور در بقیه کشور استفاده می کنند.

بیشتر: