برای زوج هایی که در آبشار نیاگارا زندگی می کنند چه چیزی وجود دارد؟

فعالیت ها و جاذبه های آبشار نیاگارا.

ابعاد عظیم، آبهای رعد و برق و عظمت زیبای نیاگارا فالز ، زوج های ماه عسل و دیگر رمانتیک ها را برای نسل ها به کار برده اند. اگر شما در حال برنامه ریزی بازدید هستید، جاذبه های اصلی و بهترین فعالیت ها در داخل و اطراف آبشار برای زوج های عاشق را از دست ندهید. تبصره: شهروندان آمریکایی برای ورود به کانادا نیاز به کارت پاسپورت یا گذرنامه دارند.