بالا 8 جاذبه در محله Baixa لیسبون

غذای عالی، خرابه های رومی و حتی قدیمی ترین کتابفروشی جهان

قلب منطقه تجاری تجاری در لیسبون، Baixa خانه خرید و فروش مدرن و فروشگاه های مدرن، مربع های بزرگ و ساختمان های تحمیل شده است.

با وجود همه چیز از موزه های جهان به رستوران های ستاره دار Michelin، رومن به محدوده ی مواد غذایی محلی و حتی قدیمی ترین کتاب فروشی در جهان برای اندازه گیری خوب پرتاب می شود.

در طول اقامت خود در شهر، تقریبا مطمئنا خود را در این ناحیه خواهید یافت، بنابراین اگر شما در حال تعجب است که چه موقع در آنجا هستید، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. در اینجا هشت مورد از موارد مهم در محله بیسا لیسبون وجود دارد.