بازی های المپیک ریو توسط اعداد

31 بازی های المپیک فقط در گوشه ای قرار دارد که قرار است در روز 5 اوت در ریودوژانیرو آغاز شود. در طی 19 روز، در مجموع 306 رویداد با بیش از 10،500 ورزشکار در رقابت برای مدال در برابر یکی از زیباترین شهرهای جهان برگزار خواهد شد.

در اینجا یک لیست از واقعیت های سرگرم کننده در مورد بازی های المپیک 2016 در اعداد است: