اماکن عالی برای رفتن به آگوئالیا

بازدید از پاشنه بوت در ایتالیا

Puglia، یا Apulia، منطقه جنوب ایتالیا است که اغلب به عنوان پاشنه بوت شناخته می شود . بخش عمده این منطقه خط ساحلی با شهر های ساحلی زیبا، سواحل زیبا و آب دریا تمیز است. داخلی بازدید کننده خواهد مناظر منحصر به فرد، قلعه ها، و شهرهای تاریخی را پیدا کنید.

در اینجا مکان های برتر برای بازدید از آپولیا می روید. به ما نقشه Travel Puglia مراجعه کنید تا به جای این مکان ها کمک کنید.