جشنواره فستیوال و رویدادهای تعطیلات در ایتالیا

Carnevale، کارناوال ایتالیایی، فهرست جشنواره های فستیوالی سراسر ایتالیا را به نمایش می گذارد. در کاتانیا، سیسیل، جشن بزرگ برای جشن سنت آگاتا، دومین جشن بزرگ مذهبی در جهان است. اکثر فستیوالهای جشنواره فوریه در اولین قسمت از ماه قبل از شروع مهمان هستند.