شهر های ساحلی شگفت انگیز جهان

این نقل قول ها با افتخار به سواحل خود نمی خندند، که می تواند برای مسافران عالی باشد

هنگامی که شما از شهرهای ساحلی فکر می کنید، شما از مظنونان معمولی فکر می کنید، آیا آنها بارسلونا در مدیترانه، سیدنی در جنوب اقیانوس آرام و یا میامی به عنوان دروازه ای به دریای کارائیب. این شهرها و سواحل آنها شگفت انگیز هستند، اما آنها تا حدی کمی شلوغ هستند و در چشم برخی از آنها بیش از حد است.

یکی از راه های غلبه بر این مسئله (به هر حال، مسئله جمع شدن) این است که به جایی بروید که به دنبال سواحل فریبنده باشد که حتی ممکن است در Google Earth ظاهر نشود. با این حال، اگر شما مانند بسیاری از مردم (یعنی شما یک کار و یک زندگی)، شما می خواهید سواحل شما می توانید برای یک روز و یا حتی بعد از ظهر بازدید. در اینجا پنج شهر جهان به راحتی قابل دسترسی هستند که شاید شگفت انگیز هستند، به سواحل بسیار خاص خود.