از DFW استفاده کنید

DFW دارای تعداد زیادی از موسسات خیریه محلی است که دوست دارند اقلام ناخواسته خود را داشته باشند. زباله های شما ممکن است گنجینه دیگری باشد. هنگامی که شما پس از فروش گاراژ (و یا نمی خواهید به فروش گاراژ)، تماس با سازمان های خیریه محلی برای انتخاب لباس پوشیدن به آرامی پوشیدن، کالاهای خانگی و آشغال. شما می توانید اقلام خود را در برخی از مکان ها رها کنید و از سازمان های دیگر برای جمع آوری در خانه خود با سازمان های دیگر تماس بگیرید. چقدر راحت است؟ حتما به اهدافتان اهمیت دهید اگر آنها را در آستان خود نگه دارید.

رانندگان معمولا پس از جمع آوری کمک های مالی خود را از دریافت مالیات محروم می کنند.