اروپا با کودکان و نوجوانان

- ایده های بسیاری برای سفرهای خانوادگی

سفر به اروپا با بچه ها می تواند بسیار سرگرم کننده و بی نظیر باشد. و سفر در اروپا نیازی به هزینه کردن در زمین نیست. پیشنهادات زیر برای کشورهای اروپای غربی شامل برخی ایده های بودجه می باشد.