Slope Park، راهنمای بازدید بروکلین

یک بارون براونستون نزدیک پارک

هنگامی که یک جامعه مسکونی خواب آلود، Park Slope Brooklyn یک شهرت ملی به عنوان یکی از محله های مطلوب شهر نیویورک به دست آورده است.

این به خاطر خیابان های بسیاری است که با ساختمان های قهوه ای برجسته قرن نوزدهم قرار گرفته است و نزدیک به پارک چشم انداز زیبایی است. این جامعه فعال و کودک دوستانه نیز یک صحنه خرده فروشی و رستوران پر جنب و جوش دارد.

شیب پارک به بسیاری از متخصصان و انواع خلاق تبدیل شده است، از فیلمسازان به نویسندگان و روزنامه نگاران.

به لحاظ سیاسی به لحاظ پیشرفت، در عین حال احساس آرامش و کمرویی می کند، محله ای که مردم اغلب با دوستان خود ملاقات می کنند و برای چت در خیابان توقف می کنند.

ویرایش توسط آلیسون لوونشتاین