Silver Wind - Silversea Cruise Ship Profile

کشتی کوچک لوکس کروز به مقصد عجیب و غریب و هیجان انگیز می رسد

Wind Silver، که یکی از ناوگان شش کشتی کوچک لوکس Silversea Cruises بود، در اواخر سال 2008 تغییرات بزرگی را ایجاد کرد و کشتی از ماه او در حوض خشک با مواد و کالاهای نرم افزاری جدید ظاهر شد. Silversea یک جلسه نظارت جدید را در جلوی 9 اضافه کرد و مرکز آبگرم و تناسب اندام را گسترش داد. خط کروز همچنین برخی از امکانات موجود را تغییر داده است، برخی از سوئیت های کوچک را به صورت بزرگتر تغییر داده و یک مجموعه جدید مالک را اضافه می کند.

اگر چه نتیجه نهایی به نظر می رسد تقریبا با نام تجاری جدید، کروزر های گذشته از باد نقره هنوز فضاهای زیبا، سوئیت های بزرگ، غذاهای لذت بخش، و خدمات عالی را پیدا کنید.