Fairmont Railway Hotels در کانادا

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، زمانی که سفر قطار راه رفتن بود، ده ها شهر کانادایی در مسیر راه کانادایی، هتل های لوکس را برای جابجایی مسافران قطار ساختند. عظمت تاریخی این هتل ها در کانادا غیرقابل نفوذ است و برخی از آن ها، مانند Fairmont Banff Springs، در سطح جهانی در سطح اول قرار دارند.

بسیاری از این هتل ها به شدت از شکوه سابق خود حفظ شده اند و هنوز هم تحت نام هتل Fairmont هستند.