Anchorage - بزرگترین شهر آلاسکا با بیش از نیمی از ساکنان این ایالت است