چیزهای سرگرم کننده در لنگرگاه

Anchorage، بزرگترین شهر آلاسکا ، انواع مختلف سرگرم کننده را برای دیدن و انجام در طول سال ارائه می دهد. علاوه بر تفریحی در فضای باز و تورهای دیدنی، میتوانید از موزههای عالی، باغ گیاه شناسی و باغ وحش آلاسکا لذت ببرید.

در اینجا چند توصیه برای چیزهای سرگرم کننده برای انجام در Anchorage ارائه شده است.