9 گروه های حیوانات نجات حیوانات برتر در بروکلی: اعمال، داوطلب، بدون کشتن

اتخاذ خرید در بروکلین نیست

چندین سازمان محلی نجات حیوانات محلی بروکلین را بیابید. لیست زیر ویژگی های سازمان های غیر انتفاعی بزرگ و کوچک، اختصاص داده شده به نجات و کمک به حیوانات بی خانمان در بروکلین. برخی از حیوانات گمشده، رها شده و کتک کاری خانه های جدید، دائمی یا پرورش پیدا می کنند. دیگران آنها را درمان پزشکی می کنند. بسیاری از گروه ها به نوبه خود تبدیل به یک شهر بدون کشتن شده اند.

این کسب و کار جدی است - اما همچنین سرگرم کننده است. و چه راهی عالی برای دیدار با افراد جدید در محله بروکلین شما!

ویرایش توسط آلیسون لوونشتاین