9 بهترین میلواکی هتلهای 2018

واقع در سواحل دریاچه میشیگان، شهر میدوئیتی میلواکی برای کارخانه های آبزیان، جشنواره های تابستانی برجسته، Riverwalk دوست داشتنی و صحنه هنری پیشرفته شناخته شده است. این گوهر زیر رادار نیز به تعدادی از آیکون های تاریخی و هتل های منحصر به فرد که از ساختمان های دلتنگ مد شده است، می باشد. هنگامی که زمان استراحت است، در اینجا نه بهترین هتلها در میلواکی وجود دارد.