دوربین های دیجیتال کامپکت بالا برای سفر

لغزش یکی از این دوربین های فوق العاده قابل حمل در جیب شما

هیچ اتهام دیگری وجود ندارد: بدون دوربین صرفنظر کنید زیرا ممکن است سنگین و بزرگ باشد. در عوض، یکی از این دوربینهای جمع و جور دیجیتال را امتحان کنید، برای بهترین کیفیت تصویر برای اندازه آنها انتخاب شده است. امروزه حتی دوربین های جمع و جور دارای لنزهای زاویه دید بزرگ هستند - بهتر است که به این مناظر مسافربری و تصاویر معماری در قاب متصل شوند. اگر فضای کوتاه دارید و می خواهید نور سفر کنید ، این دوربین های جمع و جور را بررسی کنید که می توانید در یک جیب لغزش کنید.