8 راه برای جلوگیری از کنترل دقیق توسط اداره امنیت حمل و نقل

پرواز از طریق بازرسی های امنیتی

براساس وب سایت خود، اداره امنیت حمل و نقل (TSA) برای تقویت امنیت سیستم های حمل ونقل کشور و ایجاد آزادی حرکت برای مردم و تجارت ایجاد شده است. این سازمان با استفاده از استراتژی مبتنی بر ریسک خود، با 50،000 افسر خود را برای نمایش چهار میلیون مسافر در روز در 450 فرودگاه ایالات متحده. و اگر شما یکی از آن چهار میلیون مسافر هستید، همه چیز را که می خواهید انجام دهید این است که از طریق بازرسی امنیتی فرودگاه تا آنجا که امکان دارد عبور کنید. بنابراین زیر هشت راهنمایی برای کمک به شما از طریق امنیت از بین می روند.