7 روز در سوئد

برنامه سفر بزرگ برای یک هفته در سوئد

سوئد یکی از زیباترین کشورهای اروپایی است که همیشه بازدید می کنید، تضمین شده است. چشم انداز خیره کننده است و مردم استقبال می کنند. از آنجا که می توانید از سفر خود بیشتر لذت ببرید. بهترین راه برای انجام این کار با ماشین است. سوئدی ها افرادی دوستانه و مفید هستند، در صورت نیاز به کمک و یا بینش در بهترین مکان ها برای رفتن و جایی که باید بمانید.

مکان های زیادی برای سوئد وجود دارد، از جمله هتل های یخ تا شمال. اما چون سوئد بزرگ است، ما به یک سفر متمرکز تر متمرکز خواهیم شد و شما را در یک سفر هفت روزه از طریق نیمه جنوبی سوئد و شهرهای شیک ترین ساحلی آن قرار می دهیم.