6 راه به جشن بهار

ایده های سرگرم کننده برای کمک به شما به بهار در شهر لذت ببرید

اگر بهار این فصل به بروکلین بروید. در اینجا شش راه برای لذت بردن از این فصل گرم وجود دارد. از یک جشنواره شکوفه گیلاس تا روز افتتاحیه در پارک تفریحی ساحلی، بسیاری از راه های سرگرم کننده برای جشن گرفتن فصل در بروکلین وجود دارد.