11 برنامه سفر رایگان برای سفر بعدی شما باید

گرفتن تعطیلات؟ دانلود این برنامه های رایگان قبل از رفتن

با بیش از یک میلیون برنامه مختلف موجود در هر دو فروشگاه اپل و آندروید برنامه، مرتب سازی خوب از بد آسان نیست. این همان چیزی است که در سفر به عنوان هر دسته دیگر صادق است، در حالی که بعضی از برنامه ها واقعا تعطیلات شما را بهبود می بخشد، بسیاری دیگر حتی برای زمان بارگیری هم ارزش ندارند.

در اینجا 11 برنامه سفر رایگان به طور کامل ارزش خود را بر روی گوشی های هوشمند و یا کامپیوتر قرص خود را. همه برای حداقل iOS و Android در دسترس هستند.