6 بهترین شیرینی فروشی در لانگ آیلند

در حالی که شراب سازی ها به طور سنتی در فضای مزه در لانگ آیلند غالب شده اند، در سال های اخیر، در کل این جزیره، کارخانه تولید آب و هوای سرد افتتاح شده است. این مقصد ها برای دوستداران آبجو برای جلب رضایت آبجو (که بسیاری از آنها فقط در خانه می توانند لذت ببرند) به دنبال آبجو می باشند، کامپوزیت خود را کامل کرده و عملیات شراب سازی را انجام می دهند. در اینجا چندین کارخانه شیرینی فروشی ما در لانگ آیلند وجود دارد.