فعالیت های درونی برای کودکان در لانگ آیلند، نیویورک

از کجا بچه ها وقتی سرد و یا باران می بارد

بسیاری از مکان های شگفت انگیز در فضای باز وجود دارد که تمام خانواده را در لانگ آیلند، نیویورک، به خانه ببرند. اما وقتی آب و هوا سرد می شود، یا اگر باران یا آفتاب باشد، ممکن است گزینه های ما محدود باشد. با این حال، چیزهای زیادی برای بچه ها وجود دارد که ما نمی توانیم آنها را به یک پارک، استخر یا زمین بازی منتقل کنیم. در اینجا برخی از گزینه های خوب برای سرگرمی های داخلی در ناسائو و شهرستان های سافولک وجود دارد.

(توجه: شما همچنین ممکن است علاقه مند به خواندن چیزهای رایگان برای انجام با بچه های خود را در لانگ آیلند . برخی از این در داخل خانه است.)