5 مکان برای تور هند قبیله ای

بهترین مکان برای دیدن قبایل هند است

هندوستان، همراه با آفریقا، بزرگترین جمعیت قبیله ای در جهان است. آمار بسیار شگفت آور است: 533 قبیله مختلف، که شامل بیش از 80 میلیون قبیله هستند، تقریبا 10 درصد از جمعیت هند را نشان می دهد. زندگی قبایل در هند به طبیعت نزدیک است، و آنها در برخی از محیط های بی نظیر و زیبا در کشور ساکن هستند. آنها به شدت تحت تأثیر جهان مدرن قرار گرفته اند و مردم بسیار ساده و اغلب کنجکاو هستند که مراسم و آداب و رسوم خود را حفظ کرده اند. از آنها بسیار یاد می گیریم! در اینجا پنج بهترین مکان برای تور هند قبیله ای وجود دارد و بینش فراموش نشدنی در مورد وجود آنها وجود دارد.