5 اماکن برای خوردن نزدیک پارک المپیک مونترال

شما فکر می کنید پیدا کردن پنج مکان برای خوردن در نزدیکی پارک المپیک مونترال آسان است. این یک مقصد محبوب با گردشگران و مردم محلی است، اما دقیقا مرکز شهر نیست .

پارک المپیک مونترئال در تقسیم Rosemont و Hochelaga-Maisonneuve، دو محله متشکل از طبقه کارگر به آرامی، اما مطمئنا با همه پروژه های condo congratulating، پارک المپیک مونترئال تمرکز از جاذبه های محبوب ترین شهر ، به ویژه مونترال Biodome و در سراسر خیابان، باغ گیاه شناسی مونترال .

با این حال، این منطقه هنوز هم عمدتا مسکونی است و می توان آن را کمی دشوار دانست که چطور می توان با ناهنجاری های زمین آشنا شد. حتی Montrealers با تجربه در حال دیدن یک نمایش در استادیوم المپیک یا مسابقات فوتبال بزرگ در نزدیکی دانشگاه Saputo همیشه مطمئن نیست که در آن بروید.