رویدادهای پاییز مونترال 2017

رویدادهای پاییز سالانه در مونترال

شما ممکن است فکر می کنید حوادث سقوط مونترال کمبود پس از به سختی از رعد و برق تابستان است که این شهر را بر روی نقشه قرار می دهد هر سال است، اما ما از شهرستان مونتهل جشنواره برای هیچ چیز تماس نیست. جشن خدایان می داند که تعهد سالیانه در این بخش ها و برگ های سقوط، تنها عذر دیگری برای خروج از آن و لذت بردن از زندگی و جذابیت های آن است.