4 به طور کلی، چیزهایی که شما فقط می توانید در داروین انجام دهید

مطمئنا، اپرای سیدنی و پل بندر همواره برش را انجام می دهند. رستوران ها، خرید و نمادهای فرهنگی ملبورن بسیار محبوب هستند. سواحل درخشان ساحل طلا از سالها پیش به جستجو در می آیند. اما بازدید از استرالیا بزرگترین انتهای همیشه در بالای فهرست ضربه های هر مسافر است. در حالی که شما در کشور هستید، قطعا ارزش چند روز در داروین، پایتخت سرزمین شمالی را در نظر بگیرید. در اینجا شما یک شهر مدرن و جهان بینی را پیدا خواهید کرد که توسط جذابیت های محلی مردم مشخص شده است و جاذبه های منحصر به فردی دارد که تنها در این قسمت از جهان تجربه می شود.