25 منظره و سفرهای روزانه در والنسیا

چه کاری باید انجام دهید و کجا بروید

اول خبر بد. والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا، این معجزه را ندارد، باید علت دیدن آن را داشته باشد. در اینجا هیچ موزه Sagrada Familia یا Prado وجود ندارد و یا در نزدیکی تعدادی از منظره های مادرید و بارسلونا وجود دارد.

اما والنسیا هنوز جای خوبی برای دیدار است. این دو ساعت بعد از آلیکانته و مادرید (هرچند دومی در قطار با سرعت بالا ) و سه ساعت از بارسلونا است. اگر آن را به برنامه خود اضافه کنید، یک شهر را پیدا خواهید کرد که به همان اندازه بزرگ نیست (حومه ها خیلی بیشتر از آنچه گردشگران هرگز دیدن می کنند)، غذاهای خوب با قیمت های خوب و تعدادی از عالی موزه ها