15 بهترین مکانهای پیتزا در نیویورک

نیویورک بهشتی پیتزا عاشق است. در جایی که شما می توانید بسیاری از مکان های پیتزا بسیار نزدیک به یکدیگر پیدا کنید، هیچ جایی در جهان وجود ندارد. شما می توانید مقادیر ری، لوئیجی، سال و تونی را پیدا کنید: اما چگونه انتخاب کنید زمانی که تقریبا همه آنها ادعا می کنند که بهترین تکه های شهر را خدمت می کنند ؟!

تعداد دفعات بعدی را در یکی از 15 بهترین مکان های پیتزا در شهر نیویورک تعیین کنید. اگر چه شما می توانید تغییرات در دستور العمل ها، مواد تشکیل دهنده و تقریبا هر جنبه دیگر را در مورد نحوه تهیه پیتزا پیدا کنید ، یک چیز وجود دارد که می توانیم به شما اطمینان داشته باشید: پس از بازدید از این موسسات ارزشمند زیارت، هرگز نخواهید خورد کلبه پیتزا دوباره.