10 مسافرتی که نمی خواهید بر روی پرواز بعدی خود مشاهده کنید

این آگهی ها می توانند سفر شما را خراب کنند

به عنوان یک مسافر منظم، بیش از سهم من در مسافران مزاحم در پرواز هایم دیده ام. من همچنین با دوستان همسایگانم در مورد آنهایی که آنها را بیشتر در هواپیماها آزار می دادم، بحث های خوبی داشتم. و صنعت کلبه وب سایت ها و وبلاگ ها - از جمله Passing Shaming، FreakJet و Flights From Hell - که اشاره به مسافران بد نیز وجود دارد. بنابراین در اینجا لیست مسافرانی است که برای تماشا کردن - و اجتناب کنند - دفعه بعد که شما بر روی این پرواز پرواز می کنید.