10 فرودگاه بزرگ برای از بین بردن هنگامی که شما یک Layover

وقت کشی

بدترین اتفاق افتاده است - شما با تاخیر طولانی در فرودگاه گیر کرده اید. نشستن در دروازه یک گزینه نیست، بنابراین بررسی چیزهای منحصر به فرد و سرگرم کننده که می توانید در 10 فرودگاه جهانی انجام دهید.