10 دلیل برای دیدن سیدنی

چرا شهر هاربر با بازدید کنندگان محبوب است

برای بازدیدکنندگان متعدد استرالیا، سیدنی مقصد اصلی این است که آیا همه وقت تعطیلات خود را در این بندرگاه صرف می کنند و یا از سیدنی به بسیاری از نقاط دیگر تعطیلات استرالیا، از ریف دیواری بزرگ تا دور افتاده خارج می شوند.

چرا سیدنی را ببینید؟ در اینجا 10 دلایل دلایل وجود دارد.