10 جالب تورهای بمبئی

تورهای بمبئی واقعا به شهر می آیند

چند تکه Mumbai یک شهر است که به شما نیاز دارد تا زیر سطح آن حفاری شوید تا به درستی آن را بدانید. متاسفانه بسیاری از بازدیدکنندگان بدون تماس با روح شهر مومبای را ترک می کنند. این تورهای شگفت انگیز بمبئی فرصت های منحصر به فردی را برای شناختن شهر فراهم می کند.

اگر دوست دارید پیاده روی کنید، همچنین این تورهای پیاده روی بزرگ بمبئی را بررسی کنید .