10 بهترین کیسه های چمدان بررسی شده برای خرید در سال 2018

بهترین چمدان را برای سفر بعدی خود پیدا کنید

هنگامی که شما برای مدت طولانی مسافرت می کنید و کیسه های حمل آن را نمی برند، یک کیسه چک شده با کیفیت خوب ضروری است. برخی از کیسه های بررسی شده دارای مقدار زیادی جیب برای نگهداری راه هایی هستند که سازماندهی شده اند، در حالی که دیگر بخش های بزرگ و بزرگ برای بارگیری تمام وسایل خود را دارند - فقط در نظر داشته باشید که خطوط هوایی دارای محدودیت های مختلف وزن هستند. چمدان بررسی می شود در هر دو مورد سخت و نرم پوسته و بسیاری نیز شامل سیستم قفل دوستانه TSA برای نگه داشتن اقلام ایمن است. با گزینه های بسیاری از چمدان خارج وجود دارد، ببینید کدام کیسه های چک شده مورد علاقه ما در زیر است - شما مطمئن هستید برای پیدا کردن یک مناسب برای ماجراجویی بعدی خود را.