10 بهترین وسایل سبک وزن برای خرید در سال 2018

چمدان های سنگین و سنگین را از طریق فرودگاه از گذشته دور کنید

با توجه به اینکه اکثر خطوط هوایی هزینه های سنگینی را برای کیسه های اضافه وزن حمل می کنند، نور مسافرت ضروری است. اغلب چمدان ها می توانند 10 یا بیشتر پوند وزن داشته باشند، بنابراین محدود کردن تعداد اقلام مسافرین می تواند باشد، و یا نیاز به چک کردن کیسه دوم - با هزینه. بسیاری از شرکت های چمدان کیسه های سبک وزن را توسعه داده اند که به اندازه کافی با دوام برای مقاومت در برابر سایش و پاره شدن باقی می مانند. در اینجا بهترین گزینه های سبک چمدان در حال حاضر در بازار هستند.