10 بهترین ساحل پورتوریکو

پورتوریکو با جنگل ها، قلعه ها و شکوه و جلوه معماری فراوان است، اما شکی نیست که برای میلیون ها گردشگر، این سواحل پربرکت پورتوریکو است که آواز می خواند. و با بیش از 270 مایل از آنها را انتخاب کنید، آن را تا حد زیادی از کشش نیست که می گویند یک شن و ماسه برای تقریبا همه در این جزیره (و جزایر آن) وجود دارد.