10 امپراتوری ساختمان نکات بازدید کنندگان

لذت بردن از بازدید خود را به ساختمان دولت امپراتوری بیشتر با مشاوره ما

بازدید از ساختمان امپایر استیل بسیار محبوب است با مسافران به نیویورک سیتی. در طول فصل پیمودن سفر و تعطیلات آخر هفته، این می تواند به مدت طولانی منتظر رسیدن به رصدخانه 86 طبقه باشد، اما با این راهنمایی ها و توصیه های خودی، شما می توانید وقت خود را صرفه جویی کنید و بیشتر از بازدید خود را به ساختمان دولت امپراتوری .

سنگ معدن: امپراتوری دولت ساختمان بازدید کنندگان راهنمای