گزارش یک شکایت محله در شهر اوکلاهما


آیا شکایت همسایگی خود را در اوکلاهما سیتی دارید؟ این که آیا این یک وسیله نقلیه رها شده، چمنزار، سر و صدا، سطل زباله، مسئله حصار یا هر گونه نگرانی یا نقض مربوط به محله است، اجازه دهید شهر در مورد آن بداند.

OKC سرویسی دارد که شما می توانید شکایت خود را ارسال کنید و نقض یا مشکل را از طریق فرم آنلاین گزارش دهید.

شما باید اطلاعات مربوط به آدرس، ماهیت شکایت و نحوه برقراری ارتباط با شما را ارائه دهید.

این شهر پس از اعلان بخش اجرایی مناسب برای بررسی این گزارش اعلام می کند. اگر انتخاب کنید، آنها حتی به شما می آیند و به شما اطلاع می دهند که وضعیت چگونه انجام می شود.

موارد زیر رایج هستند: شکایت های محله های قابل گزارش:

اگر مشکل یا نقض در فرم ثبت نشده باشد، می توانید با شهر در (405) 297-2535 تماس بگیرید. آنها می توانند تماس شما را به نهادهای مناسب هدایت کنند.