گرفتن اطراف آلمان

توسط خودرو، قطار، اتوبوس، و یا هواپیما

بسته به برنامه سفر، طعم و مزه شخصی و بودجه، راه های بسیاری برای کشف آلمان وجود دارد. پیدا کردن چگونگی بهترین سفر در سراسر کشور از اجاره یک ماشین و پرواز Autobahn، به واقعا hopping در هواپیما، لذت بردن از یک سفر قطار راحت است.