زیباترین خیابان های لندن

لندن یک شهر است که به بهترین وجه در آنجا مورد بررسی قرار گرفته است و یکی از بهترین بیت هایی که در اطراف شهر می گذرد، به مناطق مسکونی تبدیل شده است تا خیابان های خیالی که با خانه های شخصیتان شناخته می شوند، کشف شوند. این شهر ترکیبی از سبک های معماری از خانه های خانه های رنگین کمان رنگی در کوچه های سنگ فرش به سالن های بزرگ در هلال احمر است. ما پیاده رو ها را جمع کردیم تا لیستی از زیباترین خیابان های لندن را با هم ترکیب کنیم.