چیزهایی که در Vieques انجام می شود

چه زمانی باید در جزیره کار کنید

مطمئنا یک ساحل یا دو جزیره در جزیره وایک ، همراه با زیر دریایی و غواصی عالی وجود دارد. اما وقتی که اینجا می آیید، خیلی بیشتر است که ببینید و انجام دهید. این بیداری گرمسیری بیش از زیبایی های طبیعی و ماجراهای آبزی است. خرابه های دوره استعماری، امکانات دریایی رها شده، شگفتی های طبیعت و فعالیت های دیگری برای لذت بردن از این جزیره وجود دارد.