چیزهایی که باید در جزیره پرنس ادوارد انجام دهید اگر شما آن را دوست دارید

این اولین بار در سال 1908 اولین بار از اولین رمان مشهور LM مونتگومری، Anne of Green Gables بود . این مجموعه در جزیره پرنس ادوارد قرار دارد و در مورد یتیم قرمز موی است که توسط یک زوج که واقعا یک پسر را دوست داشت، تصویب شد. بهترین فروشنده جزیره کوچکی از خاک قرمز را بر روی نقشه بین المللی قرار می دهد و مردم از سراسر جهان سفر می کنند تا برخی از سحر و جادو آن را بخورند. در اینجا 10 سایت "Love to Love Anne" در PEI بازدید می کنید.