چگونه به فیلیپین پرواز کنید و از مانیل اجتناب کنید

پرواز به فیلیپین 'کثیف سرمایه به شدت اختیاری است

در حالی که تعداد بیشتری از گردشگران می خواهند کشف کنند که چرا " فیلیپین سرگرم کننده تر است"، شهرت مشکوک آن در مانیل پایتخت بسیاری از آنها را از این ایده به پرواز در می آورد و چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ شهر "بدترین فرودگاه جهان"، مسائل مربوط به ایمنی و سیستم حمل و نقل وحشتناک از هر کس می ترسد.

اما اگر شما در حال برنامه ریزی فیلیپین هستید که از جزیره لوزان اجتناب می کند و بر سایر نقاط کشور تمرکز می کند، به طور کلی، نکات زیر را دنبال کنید تا از بدترین مانیل در حالی که هنوز به بهترین فیلیپین سفر می کنید، بیفزایید .