چگونه برای خرید طلا در هند: یک راهنمای

هنگامی که شما از هند فکر می کنید، طلا چیزی است که لزوما اولین بار به ذهن نمی آید. با این حال، یکی از محبوب ترین موارد پس از آن است و سرخپوستان آن را تحسین می کنند. طلا بخشی از هر خانواده هندی است و بخشی جدایی ناپذیر از مراسم مذهبی است. به علت افزایش قیمت آن معمولا به عنوان یک نوع سرمایه گذاری به فروش می رسد. نماد وضعیت بزرگتر از طلا نیست! و طلا هم 18 کارات معمولی نیست. اکثر آن 22 کارات خوب است، با زردی عمیق زرد. اگر شما تعجب کنید که چگونه طلا را در هند خریداری کنید، از این راهنما بخوانید.