پرندگان ایرلندی بالا در لندن

چند بار در ایرلند در لندن وجود دارد، بنابراین چگونه یک انتخاب خوب را انتخاب می کنید؟ میخانه های ایرلندی در لندن که در اینجا لیست شده است برای محیط خود و همچنین گینس آنها توصیه می شود!